Factory Location


View Larger Map

38 Jiu Liang Xing Road
Honggang Industrial District
Shunde, China 528300

Tel:+86-757-2366 8363  |  Fax:+86-757-2366 8377  |  www.sdlucas.com